BİZ KİMİZ

Proje, Türkiye’nin batısında yer alan Balıkesir ilinde bulunan, metamorfik şistlerin içinde oluşan masif sülfit yatağıdır. Cevherin üst kısmı oksitlenmiş olup bu kısımda altın ve gümüş görülürken; alt kısımlarında ise ekonomik değere sahip bakır, çinko, altın ve gümüş içeren polimetalik cevherleşmeyi barındıran bir sülfit yatağıdır. Cevher, 11 yıllık maden ömrü boyunca açık ocak yöntemi ile çıkarılacaktır. Oksitli cevherden yığın liçi yöntemi ile altın ve gümüş elde edilecek; sülfürlü cevherden ise flotasyon yöntemi ile bakır ve çinko konsantresi üretilecektir.

Proje, 2013 yılında Lidya Madencilik’in operatörlüğünde, 50/50 Lidya/Alacer hissedarlığından oluşan Polimetal Madencilik bünyesindeki deneyimli ekip tarafından keşfedildi. Lidya ile Alacer arasında yakın bir zamanda imzalanan NSR anlaşmasına kadar proje 50/50 olarak geliştirilmiştir, anlaşma ile birlikte proje %100 oranında Lidya bünyesine dâhil olmuştur. Lidya, izin sürecinin tamamlanmasının ardından sülfit cevheri ile ilgili fizibilite çalışmalarına devam ederken, altın ve gümüş üretimini sağlamak amacıyla oksit tesisinin inşaatına başlamayı planlamaktadır.

Proje sahası; elektriğe, otoyollara, limanlara ve havalimanlarına kolay erişimi bulunurken, iş gücünün ve madencilik faaliyetlerinin yoğun olduğu iyi bir konumda yer alıyor. “Faaliyetlerimiz, “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine tâbidir. Yönetmelik Madde 7’de istenilen bildirimler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın EÇBS Sistemi (BEKRA) üzerinden yapılmıştır. Dahili Acil Durum Eylem Planı, hazırlanarak BEKRA sistemine yüklenmiştir. İşletmemiz “Üst Seviyeli” kuruluş olarak belirlenmiş olup, Yönetmeliğin Madde 11 hükümleri gereğince hazırlanması gereken “Güvenlik Raporu”, hazırlanmış ve teftiş edilmiştir. Yönetmeliğin Madde 16 hükmü gereğince hazırlanan bilgilendirme dokümanına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.